મહિલા ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કોચ સહીત ત્રણ 1.39 કરોડની રોકડ સાથે ઝડપાયા