પીરાણા ખાતે 'રવિ કૃષિ મહોત્સવ 2023' નો રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ.